Waarom DGC?

Wat heeft "de Goede Coaching” jou te bieden?

Je bent een startup, startende/gevorderde ondernemer of executive. En je bent op deze site gekomen omdat je op zoek bent naar iets of iemand. Daarachter schuilt een verlangen. Een ondergeschoven behoefte. Een idee dat gemanifesteerd wil worden. Of een concreet en ambitieus doel voor je business.

Wellicht heb je sterke gevoelens van onbehagen in je dagelijks functioneren als zakenpartner, levenspartner vader of vriend. Dan gaan we samen aan het werk om methodisch de feitelijkheden van je probleem te duiden en je beleving van onbehagen om te buigen naar welbehagen.

Bij een persoonlijk of zakelijk doel of idee biedt de  “3V methodiek” de oplossing!
Met de 3V methodiek (Valideer, Vergroot en Verzeker), gebaseerd op de formule van succes (professor Albert-Laszlo Barabási) , valideren we jouw idee en vergroten we jouw vermogen zodat jij verzekerd bent van succes.

Wat is de “formule van succes”?


Succes = de kwaliteit van een idee X het vermogen om het idee te concretiseren.

Wat is succes.


Succes is een intrinsiek en immaterieel doel dat je als ondernemer wilt bereiken. Bijvoorbeeld: Onafhankelijkheid, vrijheid, rust, respect, eerlijkheid, moed…. plezier …
De onderneming en jouw ondernemerschap zijn middelen om succes te bereiken…

Waarom is succes een immateriële waarde?


Materiële waarden zijn dagwaarden die continu variëren.
Ze creëren soms blijdschap maar vooral onrust en angst.
Wanneer materie, zoals geld of bezit succes definiëren dan zul je nooit ervaren dat je blijvend succesvol bent

Hoe valideer je een idee.


De kwaliteit van een idee kan gebenchmarkt worden aan vraag en aanbod in de markt en de positionering tov van de competitie. Welk probleem lost het idee op, voor wie en op welke wijze. In aanvang parkeren we het idee want of het voor jou een goed idee is hangt af van je vermogen om je idee te concretiseren. Dus kijken we eerst naar vermogen.

Wat is vermogen?


Vermogen bestaat uit 7 vermogensbestanddelen die jou onafhankelijk van externe factoren in staat stellen om succesvol te zijn.
Deze 7 vermogensbestanddelen zijn;  Kernwaarden (Principes), Gezondheid, Familie, Vrienden, Levensvreugde, je omgeving en Geld.

Mentor of coach?

Beiden!

Als mentor kijken we naar je lange termijn doel(en).
Ofwel jouw definitie van succes.
Middels coaching begeleiden we jou in het proces van vermogensoptimalisatie om succesvol te worden en blijven.

Wat kun jij van dit mentor/coach proces verwachten?


Samen stemmen we jouw definitie van succes, jouw idee en je vermogen optimaal op elkaar af. Zodat ze een bron van energie zijn en blijven. En jij verzekerd bent van succes.

Let's do this!