Get your story right!In de zakelijke wereld wordt traditioneel leiderschap steeds meer uitgedaagd. Onderzoek laat het belang zien van praktische wijsheid in leiderschap en hoe narratieven hierin een krachtig hulpmiddel kunnen zijn.

Praktische wijsheid helpt leiders om ethische en effectieve beslissingen te nemen, zelfs in complexe en onzekere situaties. Door het gebruik van verhalen kunnen leiders niet alleen hun eigen groei bevorderen, maar ook die van hun team en organisatie.

De onderzoekers hebben een model ontwikkeld dat de relatie tussen narratieven en praktische wijsheid in diverse leiderschapscontexten verduidelijkt.

Het model toont aan hoe verhalen kunnen bijdragen aan het versterken van emotionele connecties, het bevorderen van innovatie en het opbouwen van vertrouwen en loyaliteit binnen teams.

Door theoretische inzichten te combineren met praktisch bewijs, bieden zij een duidelijk kader dat leiders helpt om verhalen effectief in te zetten voor betere beslissingen en sterkere relaties.

De bevindingen van de onderzoekers benadrukken dat ethische overwegingen centraal moeten staan bij het gebruik van narratieven in leiderschap. Zij pleiten er ook voor om leiders te ondersteunen in hun streven naar wijs en effectief leiderschap.

Deze studie is een oproep aan leiders om verhalen te omarmen als een krachtig instrument voor groei en verbinding, en biedt hen de tools om dit op een ethisch verantwoorde manier te doen. Samen kunnen we werken aan een toekomst waarin leiderschap niet alleen effectief, maar ook wijs en empathisch is.

Onderzoek:https://lnkd.in/g-c-6z7D

Click voor nog meer inspiratie één van de onderstaand blokken aan!

Get your story right 2!

Get your story right! 3.

5 Haperingen bij ondernemers

Consumans

Angst om te Falen Angst voor Succes

Toekomstbeeld van startups

Service & Prijs

Waarden & Principes

Levensvreugde en ondernemen

Reviews

Werk samen waar nodig!

Intrinsieke motivatie

Purpose voor werknemers & bedrijven!

Ondernemen en Familie