De foto naast dit artikel is een AI-weergave van wie ik was in een ver verleden.

Ik joeg toen de verkeerde doelen na, geleid door oneigenlijke waarden en ongegronde motivaties.

Het volgen van verkeerde doelen, oftewel doelen en overtuigingen die niet resoneren met je ware zelf of je diepste waarden, kan diverse negatieve gevolgen hebben.  

Deze zijn uitgebreid beschreven in de psychologische en gedragswetenschappen.

Ten eerste kan het nastreven van dergelijke doelen je intrinsieke motivatie ernstig ondermijnen.

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan zijn autonomie, competentie en verbondenheid cruciaal voor echte motivatie van binnenuit. Wanneer je doelen stelt die niet aansluiten bij je persoonlijke waarden en interesses, verlies je de innerlijke drive om deze taken te vervullen omdat ze hun betekenis voor jou verliezen.

Verder kan het najagen van doelen die niet overeenkomen met je persoonlijke waarden leiden tot verhoogde stress en een vermindering van je welzijn. Dergelijke doelen voelen vaak als opgelegd en niet authentiek, wat stress verhoogt en levensvreugde vermindert.

Bovendien verhoogt het volgen van verkeerde doelen de kans op burn-out.

Doelen die niet in lijn zijn met je ware interesses en waarden vergen meer energie en geven minder voldoening, wat op lange termijn kan leiden tot uitputting en burn-out.

Het continue streven naar iets dat niet echt belangrijk voor je is, kan je uiteindelijk volledig uitputten.

Een ander belangrijk gevolg is het verlies van zelfidentiteit. Het nastreven van doelen en verhalen die niet authentiek zijn, kan leiden tot vervreemding van je ware zelf. Dit verlies van zelfidentiteit kan resulteren in gevoelens van verwarring en onzekerheid, omdat je steeds verder afraakt van wie je werkelijk bent.

Daarnaast kunnen deze verkeerde verhalen je prestaties en voldoening verminderen. Wanneer je doelen nastreeft die niet aansluiten bij je persoonlijke waarden, zijn deze doelen vaak minder betekenisvol en motiverend wat leidt tot verminderde prestaties en een gevoel van onbevrediging.

Kort samengevat: "Het is fundamenteel dat je doelen in lijn zijn met wie je echt bent en wat je diep van binnen waardeert. Het najagen van doelen die voortkomen uit je intrinsieke motivatie draagt niet alleen bij aan je professionele succes maar voedt ook je geestelijke gezondheid. Wanneer je handelt vanuit je eigen kernwaarden en interesses, verklein je de kans op stress en verhoog je je algemene geluk. Dit is niet alleen een recept voor succes, maar ook voor een leven vol voldoening en welzijn. Laten we ervoor zorgen dat je streeft naar wat echt belangrijk voor je is, zodat je elke dag met enthousiasme en een sterk gevoel van doelgerichtheid kunt opstaan.

Ben je benieuwd hoe jouw verhaal eruit ziet? Letterlijk en figuurlijk? Neem contact met me op!

Bronnen:

1. Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). “The ‘what’ and ‘why’ of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior”. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268.

2. Sheldon, K.M., & Elliot, A.J. (1999). “Goal striving, need satisfaction, and longitudinal well-being: The self-concordance model”. Journal of Personality and Social Psychology, 76(3), 482-497.

3. Maslach, C., & Leiter, M.P. (2016). “Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry”. World Psychiatry, 15(2), 103-111.

4. Vignoles, V.L., Regalia, C., Manzi, C., Golledge, J., & Scabini, E. (2006). “Beyond self-esteem: Influence of multiple motives on identity construction”. Journal of Personality and Social Psychology, 90(2), 308-333.

5. Vansteenkiste, M., Lens, W., De Witte, H., De Witte, S., & Deci, E.L. (2004). “The ‘why’ and ‘why not’ of job search behaviour: Their relation to searching, unemployment experience, and well-being”. European Journal of Social Psychology, 34(3), 345-363.

6. Kasser, T., & Ryan, R.M. (1996). “Further examining the American dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals”. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3), 280-287.

Click voor nog meer inspiratie één van de onderstaand blokken aan!

Get your story right! 3.

5 Haperingen bij ondernemers

Get your story right! 1.

Consumans

Angst om te Falen Angst voor Succes

Toekomstbeeld van startups

Service & Prijs

Waarden & Principes

Levensvreugde en ondernemen

Reviews

Werk samen waar nodig!

Intrinsieke motivatie

Purpose voor werknemers & bedrijven!

Ondernemen en Familie