InspiratieHomepage

Waarden zijn ultiem belangrijk!

Bedrijven zijn net als mensen levende wezens.

Om te leven hebben elkaar nodig, elke dag.

Op basis van een soort van sociaal contract geven op waarden gebaseerde gedragsprincipes ons de ruimte om plezier te hebben, te leren en te ontwikkelen.

En het mooie is, we hebben ze zelf in de hand.

Ongeacht onze omgeving of de situatie waarin we ons bevinden zijn ze de leidraad naar positiviteit, groei en de oplossing.

Waarden als leidraad in het leven! (voor mens en bedrijf)


Waarom zijn waarden voor mensen belangrijk?

 • Richting en Oriëntatie: Waarden dienen als een kompas dat individuen helpt richting te geven aan hun leven, hen helpt te beslissen wat belangrijk is en wat hun prioriteiten moeten zijn


 • Persoonlijke Groei en Ontwikkeling: Waarden moedigen zelfontwikkeling en persoonlijke groei aan door een raamwerk te bieden voor het evalueren van eigen acties en doelen.


 • Zingeving: Waarden helpen individuen zin en doel te vinden in hun leven, wat op zijn beurt kan bijdragen aan een groter gevoel van tevredenheid en geluk.


 • Kwaliteit van Relaties: Waarden spelen een cruciale rol in het opbouwen van gezonde en positieve relaties met anderen, door het bevorderen van respect, begrip en empathie.


 • Psychologisch Welzijn: Het leven volgens persoonlijke waarden kan bijdragen aan psychologisch welzijn, door het bevorderen van een positief zelfbeeld en het verminderen van stress en angst.


Waarom zijn bedrijfswaarden belangrijk?


 • Identificatie volledig marktpotentieel: Door multi-layerd waardedefinitie van de markt blijkt het potentieel veel groter dan met de huidige gehanteerde methodieken voor bepaling van marktpotentieel.


 • Strategische Richting: Bedrijfswaarden bieden een duidelijke strategische richting, helpen bij het nemen van beslissingen en het stellen van bedrijfsdoelen.


 • Cultuur en Werkomgeving: Waarden helpen bij het creëren van een positieve bedrijfscultuur en werkomgeving, waarin medewerkers zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen en waarbij de medewerkers de waarden van de klanten (be)leven.


 • Klantenrelaties: Waarden beïnvloeden hoe een bedrijf met zijn klanten omgaat, en kunnen helpen bij het opbouwen van sterke, langdurige relaties gebaseerd op vertrouwen en respect.


 • Duurzaamheid en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid: Bedrijfswaarden kunnen een bedrijf leiden in zijn inspanningen om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te opereren, met respect voor mens en milieu.


 • Innovatie en Groei: Bedrijfswaarden kunnen innovatie en groei stimuleren door een raamwerk te bieden dat creativiteit en vooruitgang aanmoedigt.


 • Reputatie en Merkwaarde: Sterke bedrijfswaarden kunnen helpen bij het opbouwen van een positieve reputatie en een sterk merkimago, wat op zijn beurt kan bijdragen aan het succes en de duurzaamheid van het bedrijf op lange termijn.

Purpose voor werknemers & bedrijven!

Levensvreugde en ondernemen

Jouw bedrijf & De Goede Coaching

Reviews

Angst om te Falen Angst voor Succes

5 Haperingen bij ondernemers

De 3 V’s met “Succes” als intrinsieke waarde

Waarden, Normen & Principes

Ondernemen en Familie