InspiratieHomepage

Ondernemen en Familie

Ondernemen en Familie


In hoofdlijn zijn er vanuit familieperspectief 2 type ondernemers

• Familie onafhankelijke ondernemers 

• Familie afhankelijk ondernemers

 

Beide situaties zijn medebepalend voor je vermogen als ondernemer.

Je kunt stellen dat je familie je waarden, normen en gebruiken meegeeft, oftewel  waarden en normen, waar je je gedrag en handelen op baseert.

Ouders hebben naast het aanleren van waarden en normen ook grote invloed op de ontwikkeling van empathisch vermogen. Kinderen leven naar ouderlijk voorbeeld en leren hoe met relaties en conflicten om te gaan. Ouders zijn een voorbeeld voor zowel slechte als goede relaties. Naast ouders hebben in het gezin broers en zussen ook een voorbeeldfunctie. Er zijn verwachtingen naar elkaar maar ook onderling van ouders naar kinderen en omgekeerd. Een hechte band tussen broers en zussen kan positieve gevolgen hebben; een goede band bevordert een sterkere eigenwaarde, gedegen ondersteuning, en wederkerigheid en daardoor een beter welzijn en een sterk vermogen.

Het kan zijn dat je met familie samenwerkt of dat je in een familiebedrijf werkt. Dat kan erg gunstig zijn omdat er vanuit bekende waarden en normen gewerkt wordt waarbinnen jij je erg thuisvoelt. Als voor jou andere waarden en normen een rol gaan spelen, kan het gevolg zijn dat de onderlinge verwachtingen niet meer overeenstemmen.  Familie wijkt in die zin af van andere groepen mensen die wij kennen zoals bijvoorbeeld vriendengroepen of teams van werknemers in je onderneming.

Vrienden en werknemers kun je kiezen maar in een familie wordt je geboren EN je familie vormt de diepste basis van je ontwikkeling.

Een familieband is in aanvang een vanzelfsprekende band die je van jongs af aan opbouwt.Echter in de loop van de tijd treden er veranderingen op, zowel positief als negatief. In het laatste geval kan je die niet begrijpen en ze zelfs als verraderlijk ervaren. Ook kan het verwachtingsniveau van de familie te hoog liggen en niet aansluiten bij jouw realiteit.

Kinderen hebben een aangeboren loyaliteit naar hun ouders. Ze  hebben dat nodig om de kans op overleven te vergroten, zelfs als de loyaliteit niet terecht is. We komen allemaal op een punt gedurende ons leven waarbij we onszelf de vraag stellen of onze loyaliteit niet te groot is geweest of zelfs misbruikt is. Ook ouders veranderen op basis van hun ervaringen gedurende hun leven en zijn daarmee niet dezelfde mensen zoals je ze vroeger hebt leren kennen. Dit houdt in dat de familiedynamiek uniek is en per definitie anders dan welke andere relatie ook.

Werken in een familiebedrijf of met familie is gecompliceerd omdat liefde, loyaliteit, verantwoordelijkheid, afhankelijkheid en verwachtingspatronen op het hoogste niveau samengaan. Echter er bestaat een grote kans om jezelf binnen de familie te ontwikkelen zonder de familieband te bevriezen of te verbreken. Voorwaarde hiervoor is dat je de band met je familie anders inricht en daardoor juist versterkt. Hiervoor is het creëren van een gezonde balans tussen “geven en nemen” en  het vastleggen van duidelijke overlegstructuren en besluitvormingsprocessen van prominent belang.  

Het vergt voor deze categorie ondernemers wellicht meer inspanning dan voor familie onafhankelijke ondernemers In beide familiesituaties is het prettig om in ingewikkelde situaties te kunnen rekenen op een bepaalde mate van onvoorwaardelijkheid en begrip/liefde. Ook een voorwaardelijke vorm kan bijdragen aan het welzijn van de ondernemer.

Daarom is het mijn overtuiging dat familiebanden en daarmee de blauwdruk van waarden, normen en gebruiken de meest fundamentele onderdelen zijn van je vermogen als ondernemer. Het is daarom belangrijk om de familiebanden te analyseren zodat je deze  kunt optimaliseren  voor een positieve  bijdrage aan jouw vermogen als ondernemer. Kom in je kracht, vergoot je vermogen en maak vrijblijvend een afspraak.

Purpose voor werknemers & bedrijven!

Levensvreugde en ondernemen

Jouw bedrijf & De Goede Coaching

Waarden zijn ultiem belangrijk!

Reviews

Angst om te Falen Angst voor Succes

5 Haperingen bij ondernemers

De 3 V’s met “Succes” als intrinsieke waarde

Waarden, Normen & Principes