In mijn werk als executive- en bedrijfscoach richt ik me op het helpen vinden van ‘purpose’ en waarden voor individuen en bedrijven, en om deze te integreren in hun dagelijkse leven en bedrijfsvoering. Onderzoek, waaronder dat van Gabrielle Pfund, toont de vele voordelen van een (levens)doel aan, zoals positieve gezondheidsresultaten en hechtere sociale structuren.

Dagelijks ervaren mensen minder negatieve symptomen, een langere levensduur, betere geheugenprestaties, verbeterde besluitvormingsvaardigheden, algehele cognitieve werking, psychologisch welzijn, een betere fysieke gezondheid, en het belang van en bouwen aan sociale relaties.

Door zowel persoonlijke doelen en waarden als een hoger doel te identificeren en omarmen, ontstaat een krachtige synergie die zowel individuen als organisaties versterkt. Volgens McKinsey worden persoonlijke doelen en waarden afgestemd op de missie en waarden van de organisatie, terwijl het hogere doel verbonden wordt met de visie en bredere maatschappelijke rol van het bedrijf. Deze afstemming leidt tot verhoogde betrokkenheid, tevredenheid en een positieve bedrijfscultuur.

Het resultaat is een werkomgeving waarin zowel werknemers als bedrijven floreren, met verhoogde productiviteit en een sterker gevoel van betekenis en voldoening in het werk. Het integreren van deze doelen in HR- en marketingstrategieën is cruciaal.

Dit stelt organisaties in staat niet alleen aan de behoeften van hun werknemers te voldoen, maar ook een positieve invloed uit te oefenen op de samenleving. Het uiteindelijke doel is het creëren van een harmonieuze balans waarbij individuen en organisaties elkaar wederzijds versterken, wat leidt tot duurzaam welzijn en succes.

Click voor nog meer inspiratie één van de onderstaand blokken aan!

Get your story right 2!

Get your story right! 3.

5 Haperingen bij ondernemers

Get your story right! 1.

Consumans

Angst om te Falen Angst voor Succes

Toekomstbeeld van startups

Service & Prijs

Waarden & Principes

Levensvreugde en ondernemen

Reviews

Werk samen waar nodig!

Intrinsieke motivatie

Ondernemen en Familie