InspiratieHomepage

Jouw bedrijf & De Goede Coaching

Wat heeft "de Goede Coaching” jouw onderneming te bieden?


Iedereen, een persoon, een onderneming of merk communiceert vanuit een identiteit.
Een identiteit die uniek, kenmerkend of eigen is voor de persoon, de onderneming of het merk.

Een onderneming vormt de basis om een merk identiteit te geven. 
Er is een paradigm shift gaande van materiële merkbeleving naar immateriële merkbeleving.

Een verschuiving van off-line naar online engagement.

Een onderneming/merk en product of service worden steeds minder uitgedragen door “echte persoonlijkheden”.

Daarom is jouw merk en de digitale personificatie ongelofelijk belangrijk geworden.

Je merkidentiteit en je aanbod kan online gecontroleerd,  consistent en maximaal worden uitgedragen.

Hoe mooi is dat?

Zo mooi dat het ondernemingsresultaat en de merkbeleving groeien wanneer je dat goed doet.

Met andere woorden het merk is daarmee succesvol.
Echter wanneer je merkidentiteit en je aanbod niet consistent en relevant zijn en niet meer resoneren met je doelgroep dan zal het merk haar relevantie verliezen en de onderneming op termijn verdwijnen.

De Goede Coaching helpt bedrijven en haar ondernemers door het merk en haar aanbod te analyseren en te versterken.

Met de 3V methodiek (Valideer, Vergroot en Verzeker), gebaseerd op de formule van succes (professor Albert-Laszlo Barabási) , Valideren we de plannen Vergroten we het vermogen van de onderneming zodat dit  Verzekerd wordt van succes.

Wat is de “formule van succes”?


Succes = de kwaliteit van een plan X het vermogen om het plan te concretiseren.

Wat is succes?
Succes is een intrinsiek en immaterieel doel dat de onderneming wil bereiken.
Dit doel is gebaseerd op een geloof en een sterke overtuiging over het bereiken ervan.
En wat de onderneming daarvoor op dagelijkse basis moet doen.
Ondernemerschap en leiderschap zijn middelen om dit doel te bereiken.

Waarom is succes een immateriële waarde?
Materiële waarden zijn waarden die dagelijks variëren.
Een materiële vorm van succesdefinitie is te dynamisch, volledig naar binnen gekeerd en creëert soms blijdschap maar vooral onrust en angst.
Wanneer succes gerelateerd wordt aan materie, zoals, groei, resultaat, geld of bezit zal een onderneming nooit ervaren dat zij  succesvol is en kan blijven.

Daardoor zal ze haar relevantie voor haar werknemers en klanten verliezen.
Niet alleen klanten verdwijnen maar ook het menselijk kapitaal van de onderneming verdwijnt.

Immers wie  wil er nog werken voor een bedrijf dat louter winstbejag in het vaandel heeft staan.

Hoe valideer je een plan?
In aanvang bespreken we het door de ondernemer opgestelde plan van aanpak.  

Wat is de werkelijke identiteit van het merk, welk probleem lost het op voor wie en hoe positioneert het merk zich in de markt van vraag en aanbod.
Samen maken we een plan, kijken we waar vernieuwing en verandering noodzakelijk zijn en bepalen we hoe we deze vormgeven en implementeren.

Met een tailor-made team van professionals.

Of het voor de onderneming een goed plan is, hangt af van het vermogen om het plan te concretiseren.

Daarom kijken we eerst naar het vermogen van de onderneming.

Wat is vermogen?
Vermogen bestaat uit 9 vermogensbestanddelen die de onderneming in staat stellen succesvol te zijn.

Onafhankelijk van dagelijks variërende externe factoren.
Deze 9 vermogensbestanddelen zijn: Kernwaarden (Principes), Financiële Gezondheid, Menselijk Kapitaal, Ondernemingsrelaties, Ondernemingsvreugde, de Markt, Doelgroepen, Positionering en Product&Services.

Mentor of coach?
Beiden!

Als mentor kijken we naar het lange termijn doel van het onderneming,
ofwel de ondernemingsdefinitie van succes.

Door  middel van een brand development en coaching begeleiden we de ondernemer in het proces van vermogensoptimalisatie.  

We gaan effectief aan de slag om het ondernemingsvermogen op korte en middellange termijn te vergroten.

Wat kan een onderneming van dit mentor/coach proces verwachten?
Samen stemmen we de definitie van succes, het plan van aanpak en het ondernemingsvermogen optimaal op elkaar af  zodat ze een bron van energie zijn en blijven en de onderneming is verzekerd van succes.

Purpose voor werknemers & bedrijven!

Levensvreugde en ondernemen

Waarden zijn ultiem belangrijk!

Reviews

Angst om te Falen Angst voor Succes

5 Haperingen bij ondernemers

De 3 V’s met “Succes” als intrinsieke waarde

Waarden, Normen & Principes

Ondernemen en Familie